DỰ ÁN NHÀ MÁY 3L ENTERPRISE VN

  28 Tháng Mười Hai, 2023

  HẠNG MỤC : THI CÔNG TĂNG CỨNG BỀ MẶT SÀN BÊ TÔNG

  DỰ ÁN: 3L ENTERPRISE VN FACTORY

  CHỦ ĐẦU TƯ : LEADER

  TỔNG THẦU: DELCO

  Danh mục:
  DỰ ÁN NỔI BẬT