Nhà Máy Dệt Sợi Công Nghệ Cao Dragon Textiles 2 – Đô Lương, Thái Bình

  2 Tháng Hai, 2023

  Nhà máy Dragon Textiles 2

  • Địa điểm: Huyện Đô Lương, tỉnh Thái Bình
  • Nguồn vốn: Việt Nam
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Ngành nghề: Công nghiệp dệt may
  • Hạng mục thi công: Thi công nền bê tông sử dụng Sika tăng cứng
  • Khối lượng thực hiện: ~18.000m2

   

  Danh mục:
  DỰ ÁN NỔI BẬT