Nhà Máy Bumjin Electronics Vina – KCN Đông Mai, Quảng Ninh

  2 Tháng Hai, 2023

  Nhà máy Bumjin Electronics Vina

  • Địa điểm: KCN Đông Mai, Quảng Ninh
  • Nguồn vốn: FDI
  • Quốc gia: Hàn Quốc
  • Ngành nghề: sản xuất linh kiện điện tử
  • Hạng mục thi công: Thi công Sàn Vinyl chống tĩnh điện
  • Khối lượng thực hiện: ~10.000m2
          

   

  Danh mục:
  DỰ ÁN NỔI BẬT