Nhà Máy Sonneteck TJ Vina – KCN Châu Sơn, Hà Nam

  1 Tháng Hai, 2023

  Nhà máy Sonneteck TJ Vina

  • Địa điểm: KCN Châu Sơn, Hà Nam
  • Nguồn vốn: FDI
  • Quốc gia: Hàn Qốc
  • Ngành nghề: sản xuất linh kiện điện tử
  • Hạng mục thi công: Thi công Sàn Epoxy Tự San Phẳng 3mm
  • Khối lượng thực hiện: ~3.000m2

  Danh mục:
  DỰ ÁN NỔI BẬT